Pokket gooit zeer hoge ogen bij DFO onderzoek

Pokket gooit zeer hoge ogen bij DFO onderzoek onder financieel adviseurs

In het onderzoek van Bureau DFO onder financieel adviseurs heeft Pokket hoge scores behaalt. In de categorie adviessoftware / financiële planningssoftware staat Pokket op de 1e plaats op het onderdeel Gebruiksvriendelijkheid. In dit onderzoek werd uitgevraagd wat de gebruikers het belangrijkste vinden bij een adviestool. Gebruiksvriendelijkheid werd door 84% van de gebruikers als belangrijkste gezien. Pokket scoort op dit gebied maar liefst een 8,8. Dit is de hoogste score behaald tijdens het onderzoek. Een topscore voor de tool Pokket die nog maar 1 jaar geleden gelanceerd werd.

En nog meer hoge scores

Pokket heeft ook een 1e plaats behaald op de onderdelen: snelheid, integreren in de adviesflow, mate van innovativiteit, deskundigheid van de medewerkers en beoordeling van de trainingen.
Op het onderwerp actualiteit behaalt Pokket een gedeelde eerste plaats. Op algemene tevredenheid staat Pokket op de tweede plaats.

Daarnaast sluit Pokket het beste aan op de zaken die de gebruikers van Pokket belangrijk vinden. De vijf belangrijkste aspecten van de tool voor de eigen gebruikers zijn: gebruiksvriendelijkheid (90%) snelheid (75%) inhoudelijke kwaliteit van de rapportage (68%) visuele kwaliteit van de rapportages (63%) en actualiteit (45%). Pokket krijgt op deze vijf onderdelen een gemiddelde beoordeling van een 8,7 waarmee Pokket ook hier de hoogste score behaalt.

De overall eerste plaats is dit jaar toegekend aan Finrust die hoog scoort op bijvoorbeeld de diepgang van het advies, NPS en de kwaliteit van de rapportages.

Onderzoek DFO
DFO doet ieder jaar onderzoek naar de waardering van financieel adviseurs voor de door hen gebruikte adviessoftware / financiële planningssoftware. In maart en april 2021 is de meest recente editie van dit onderzoek gehouden. Dit onderzoek behoort tot een van de grootste vergelijkende automatiseringsonderzoeken onder financieel advieskantoren. Dit jaar ontving DFO 1189 beoordelingen. Aan het onderzoek doen 22 financiële softwarepakketten mee.